SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Kontakt- och faktureringsuppgifter 

Postadress, för fakturering se nedan
Mikonkatu 20-22
28100 Björneborg

Mejladresser
fornamn.efternamn@skib.fi

I fråga om - kontakta
allmänt - vd
understöd - styrelseordförande
ekonomi, fakturering - ekonomidirektören
fastighetsservice, Mikaelsgårdens utrymmen - fastighetskoordinatorn
Ålderdomshjälpens bostäder - fastighetskoordinatorn
utbildning - Björneborgs svenska samskola, Bss
publikationer - Arkivet
 

Styrelsen

Ordförande Oskar Björndahl 050 539 0058
Viceordförande Camilla Molander-Ruuttu 040 583 0675
Sekreterare Liisa Laurila 044 701 1041
Kassör David Sundvik 050 574 0176
Medlem Erik Rosenlew 040 525 6030

Administration

Verkställande direktör Martin Hartman 044 986 2364
Ekonomidirektör Sari Törölä 040 543 4271
Fastighetschef Kimmo Ankelo 040 053 9991
Sakkunnig, ekon.avd. Sari Lahtinen 044 742 0038

Äldreomsorg

Verksamhetskoordinator Anne Piuhola 044 742 0037
Anträffbar under vardagar i Mikaelsgården

Arkivet

Forskare Tarja Laine 040 592 1111
Öppet enligt behov tis. och tors. kl. 10-13
Andra tider enligt överenskommelse

Vaktmästare

Vaktmästare Thomas Lindelöf 040 705 3464

Fakturering

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form.
Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till
vår skanningstjänst.
Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

1. E-fakturor
Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad 19 7/10 19 av Hjalmar Widbom sr, 0225051-3
E-fakturaadress: 003702250513
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten
Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall
dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.
Adressen för e-post fakturor: 02250513@scan.netvisor.fi
• Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
• En enskild e-post får högst vara 5MB.
• PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
• PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
• Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
• Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

3. Skanningstjänst för pappersfakturor
För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i
fakturan och på kuvertet.
Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad 19 7/10 19 av Hjalmar Widbom sr
02250513
PL 100
80020 Kollektor Scan
• Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår
leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via
skanningstjänsten.
• För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
• Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.