SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Finlandsarenan går av stapeln 11. - 15.7.2016, i år innefattar Finlandsarenan 170 olika evenemang. Också i år är Folktinget med och arrangerar ett rikt svenskspråkigt program. Svenska Kulturfonden i Björneborg stöder Folktingets deltagande i Finlandsarenan.

Ladda ner Folktingets programblad.