SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg har förvärvat original noterna till Jean Sibelius tonsättning av skalden Erik Axel Karlfeldts dikt Fridolins dårskap. Detta välkända och flitigt sjungna manskörsstycke har en intressant uppkomsthistoria med koppling till Björneborg. Historieböckerna vet berätta att Sibelius vän, den björneborgska arkitekten Torkel Nordman, per post under den oroliga våren 1917 skickade två fårbogar från Björneborg till Ainola i Träskända. För att inte röja försändelsens art skrev Nordman ”fiol” på adresslappen. Sibelius kvitterade omgående genom att till vännen översända tonsättningen av Fridolins dårskap ”med en hälsning och tack för den délicieuxa violon'en”. Nordman var manskörsaktivt och lät uruppföra stycket i Björneborg.

För några år sedan, på initiativ av den dåvarande styrelsemedlemmen Björn-Olof Malmström, instiftade Svenska Kulturfonden i Björneborg ett musik stipendium som, med hänvisning till händelserna beskrivna ovan, kallas ”Fridolins dårskap”. Det nu gjorda förvärvet stärker stipendiets identitet på ett fint sätt. Stipendiet kan inte ansökas, utan tilldelas av styrelsen till en person eller sammanslutning som på ett betydelsefullt sätt arbetat för musikkulturen i Björneborg med dess omnejd.

Satakunnan Kansas artikel
Yle Åbolands artikel