SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Björneborg födda kompositören Selim Palmgrens betydelse för Björneborgs musik- och kulturliv är stor

Sinfoniettan i Björneborg har med ledning av överkapellmästare Jan Söderblom spelat in Palmgrens alla fem pianokonserter för Alba Records. Nu utgivna skivan "The River" innehåller konserterna 1-3 med Henri Sigfridsson som solist. Senare utges en skiva med konserterna 4 och 5 med Janne Mertanen som solist. Skivorna utges som Super Audio skivor. Den nu utgivna skivan innehåller förutom konserterna också sju stycken för fiol och piano, med Jan Söderblom som fiolsolist.
Inspelningarna förverkligas med understöd från Svenska Kulturfonden i Björneborg och i samarbete med Selim Palmgren sällskapet.

Pori Sinfoniettas sida
Björneborgs stads sida
Wikipedia om Selim Palmgren