SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Suomeksi alla

Mera konst! i Björneborg: hur, var och varför konst?

Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22, Björneborg | 20.10.2017 10:00 - 16:00

Konst, film, estrad

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om konst i offentlig miljö

Vi bekantar oss med den sydsvenska staden Lund och dess arbete med offentlig konst genom konkreta exempel samtidigt som vi får höra om konstprojekt i Björneborg. I seminariet medverkar konstsamordnaren Ulrika Liljenström, som koordinerar konstprojekt i det offentliga utrymmet i Lunds kommun. Länskonstnären Marjo Heino berättar om aktuella gestaltningsprojekt i Björneborg och Satakunta och stadsplaneringschefen Mikko Nurminen föreläser om hur stadsplaneringen kan möjliggöra konsten. Seminariet fungerar som inspirationsunderlag för Björneborgs kommande konstplan som bearbetas som bäst.

Evenemanget riktar sig till arkitekter och planläggare som arbetar med den bebyggda miljön samt till andra tjänstemän inom planeringen samt till konstnärer, kulturarbetare och alla intresserade. Seminariet är tvåspråkigt.

Program

9:30 Kaffe

10:00 Välkommen
Björneborg stad
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

10:15 Offentlig konst i praktiken: exempel från Lunds kommun
Ulrika Liljenström, Lunds kommun

11:15 Stadsplanering och konst
Stadsplaneringschef Mikko Nurminen, Björneborgs stad

12:00 Lunch

13:00 Den offentliga konsten ur konstmuseets synvinkel
Intendent Anni Saisto, Björneborgs konstmuseum

13:30 Konstprojekt i Björneborg och Satakunta
Länskonstnär Marjo Heino

14:15 Paneldiskussion

15:00 Busstur till Radiostationen

16:00 Avslutning

FRITT INTRÄDE
Anmäl dig senast 17.10 2017 via länken nedan.

Tilläggsinformation: Programkoordinator Aino Kostiainen, 040 551 9933 aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

Seminariet är ett samarrangemang mellan Hanaholmen, Björneborgs stad och Svenska kulturfonden i Björneborg. Mera konst! är ett initiativ startat av Hanaholmen och pågår fram till slutet av 2018. Syftet är att uppmuntra kommuner i Finland och Sverige att föra dialog om erfarenheter av konstprojekt i offentlig miljö. Projektet förverkligas med stöd av undervisnings- och kulturministeriet i Finland samt Kulturfonden för Sverige och Finland. 

Anmäl dig

Mera konst! -seminaari Porissa: miten, missä ja miksi taidetta?

Mikalsgården, Mikonkatu 20–22, Pori | 20.10.2017 10:00 - 16:00

Tervetuloa ajankohtaiseen Mera konst! -seminaariin julkisen tilan taiteesta.

Seminaarissa tutustutaan Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Lundin kunnan työskentelytapoihin esimerkkien kautta, lisäksi kuullaan puheenvuoroja taideprojekteista Porissa. Lundista saapuu seminaarin vieraaksi kuraattori Ulrika Liljenström, joka koordinoi julkisen tilan taidehankkeita kaupungissa. Läänintaiteilija Marjo Heino kertoo ajankohtaisista taideprojekteista Porissa ja Satakunnassa, ja kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen valottaa kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia edistää taiteen toteutumista. Seminaari toimii myös inspiraationlähteenä tulevalle Porin taidekaavalle.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti rakennetun ympäristön parissa työskenteleville arkkitehdeille, kaavoittajille ja muille kunnan suunnittelutyötä tekeville sekä taiteilijoille, kulttuurityöläisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

Ohjelma

9:30 Aamukahvi

10:00 Tervetuloa
Porin kaupunki
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

10:15 Julkisen tilan taide käytännössä: esimerkkejä Lundista
Taidekoordinaattori Ulrika Liljenström, Lundin kunta

11:15 Kaavoitus ja taide
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, Porin kaupunki

12:00 Lounas

13:00 Julkinen taide taidemuseon näkökulmasta
Intendentti Anni Saisto, Porin taidemuseo

13:30 Taidehankkeita Porissa ja Satakunnassa
Läänintaiteilija Marjo Heino

14:15 Paneeli

15:00 Bussikierros Radioasemalle

16:00 Tilaisuus päättyy

TILAISUUTEEN ON VAPAA PÄÄSY
Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta viimeistään 17.10.2017.

Lisätietoja: Ohjelmakoordinaattori Aino Kostiainen, 040 551 9933 aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

Seminaarin järjestävät Hanasaaren kulttuurikeskus, Porin kaupunki sekä Svenska kulturfonden i Björneborg. Mera konst! -hanke on Hanasaaren – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen käynnistämä ja voimassa vuoden 2018 loppuun. Siinä rohkaistaan ruotsalaisia ja suomalaisia kuntia vaihtamaan kokemuksia julkisen tilan taidehankkeista. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuella.

Ilmoittaudu