SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Kulturverksamhet understödes

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projektmedel att sökas våren 2017. Ansökningstiden är 1.3 - 2.4.2017.

Projekt som kan beviljas understöd kan t.ex vara forskning, litteratur, konst, scenkonst, resor, utbildning mm.

Ansökan görs företrädesvis med stiftelsens ansökningsformulär för projektunderstöd, som skickas med mejl till ansokan@skib.fi. Ansökningen kan också vara fritt formulerad, men ska då innehålla de uppgifter som anges i formuläret. Läs mer om ansökningsförfarandet på ansökningssidan.

Svenska Kulturfonden i Björneborgs är en privat, allmännyttig, oberoende stiftelse vars ändamål är att understöda svenska kultursträvanden i Björneborg med omnejd. SKiB beviljar privatpersoner, arbetsgrupper och samfund bidrag till projekt som passar stiftelsens ändamål.