SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Martin Hartman utsedd till vd för Svenska Kulturfonden i Björneborg

PeM Martin Hartman har utsetts till verkställande direktör för Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB). Sedan tidigare är Hartman ledande rektor för SKiB:s dotterbolag Björneborgs svenska samskola (Bss), en uppgift som han fortsätter sköta parallellt med vd-uppdraget.

Martin Hartman har lång erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildning och nu blir han SKiB:s första vd genom tiderna. Hartman tillträder den 1 december 2020.

– SKiB och vår kära skola har både ett traditionsbärande och ett framåtblickande uppdrag. Det innebär att vi under de senaste åren har jobbat med att utveckla SKiB-koncernen till en öppen och tolerant organisation med stark koppling till närsamhället, säger ordförande Erik Rosenlew.

Han ser också att vd-utnämningen kommer att ge en bättre koordination mellan stiftelsens olika verksamhetsområden.

– Martin Hartman har sedan tidigare lett koncernens ledningsgrupp och han har haft en central roll i att utveckla strukturen och verksamheten. Med den här utnämningen får vår koncern en klarare och starkare operativ ledning som vi drar nytta av i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Rosenlew.

Martin Hartman konstaterar att arbetet med den nya ledningsstrukturen har tydliggjort vikten av ett nära samarbete mellan SKiB och skolan för att SKiB samfundet ska kunna utvecklas framgångsrikt.

– Jag tar mig an uppgiften med iver, nyfikenhet och ödmjukhet. Det pågående strategiska arbetet ger verksamheten en tydlig riktning och klara ramar. Samtidigt pågår många viktiga och spännande projekt. Vi planerar vårt nya campus och nordiska kulturcentrum, vi arbetar med vår identitet och marknadsföring samt skolans pedagogiska utvecklingsarbete.

Mer information ger:
Ordförande Erik Rosenlew, erik.rosenlew@skib.fi, 040 525 6030
Ledande rektor Martin Hartman, martin.hartman@bjss.fi, 044 986 2364

Sedan 1919 arbetar Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) för att främja svenska kultursträvanden i Björneborg och Satakunta. Som huvudman för Björneborgs svenska samskola arbetar SKiB för flerspråkighet och rätten till livslångt lärande inom en nordisk kulturram. Vidare stöder SKiB regional kulturverksamhet och erbjuder seniorboende i Björneborg.

Martin Hartman nimetty Svenska Kulturfonden i Björneborg sr:n toimitusjohtajaksi

PeM Martin Hartman on nimetty Svenska Kulturfonden i Björneborgin (SKiB) toimitusjohtajaksi. Hartman toimii SKiBin tytäryhtiön Björneborgs svenska samskolan johtavana rehtorina ja hän jatkaa tämän toimen hoitamista toimitusjohtajuuden rinnalla.

Martin Hartmanilla on opetusalan johtamisesta pitkä kokemus ja nyt hänestä tulee SKiBin kautta aikojen ensimmäinen toimitusjohtaja. Hartman astuu toimeensa 1. joulukuuta 2020.

SKiBillä ja sen ylläpitämällä koululla on sekä perintöä kantava että eteenpäin luotaava tehtävä. Tässä hengessä olemme viime vuosina kehittäneet SKiB-konsernia avoimeksi ja suvaitsevaiseksi organisaatioksi, jolla on vahva kytkös lähiyhteiskuntaan, sanoo puheenjohtaja Erik Rosenlew.

Hän myös näkee, että toimitusjohtajan nimitys tulee parantamaan koordinaatiota säätiön eri toimialueiden välillä.

- Martin Hartman on jo aiemmin johtanut konsernin johtoryhmää, ja hän on osallistunut keskeisesti rakenteiden ja toiminnan kehittämiseen. Toimitusjohtajan nimityksellä konserni saa selkeämmän ja vahvemman operatiivisen johdon, josta hyödymme jatkaessamme kokonaisuuden kehittämistä.

Martin Hartman toteaa, että johtamisrakenteen kehittämistyö on tuonut selvästi esille hyvän yhteistyön tarpeen koulun ja SKiBin välillä, jotta SKiB-yhteisö voisi kehittyä menestyksekkäästi.

- Otan tehtävän vastaan innolla, uteliaisuudella ja nöyryydellä. Käynnissä oleva strateginen työ antaa toiminnalle selkeän suunnan ja raamituksen. SKiBillä on käynnissä samanaikaisesti monta kiinnostavaa hanketta. Suunnittelemme uutta kampusta ja pohjoismaista kulttuurikeskusta, kehitämme identiteettiämme ja markkinointiamme sekä koulun pedagogiikkaa.

Lisätietoja antavat:
Puheenjohtaja Erik Rosenlew, erik.rosenlew@skib.fi, 040 525 6030
Johtava rehtori Martin Hartman, martin.hartman@bjss.fi, 044 986 2364

Vuodesta 1919 lähtien Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) on edistänyt ruotsinkielisiä kulttuuripyrkimyksiä Porissa ja Satakunnassa. Björneborgs svenska samskolan päämiehenä SKiB edistää monikielisyyttä ja oikeutta elämän mittaiseen oppimiseen pohjoismaisen kulttuurin piirissä. SKiB myös tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja senioriasumista Porissa.