SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Kimmo Ankelo utsedd till fastighetschef för Svenska Kulturfonden i Björneborg

Kimmo Ankelo har utsetts till fastighetschef för Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB)

Han har gediget kunnande om och lång erfarenhet av fastighetstekniska lösningar såväl som övervakare som entreprenör, senast som ansvarig för byggnadsteknikteamet på Olkiluoto 3.

SKiB förvaltar en betydande fastighetsmassa och dessutom pågår planeringen av det nya campuset som omfattar nybygge och ombyggandet av undervisningsutrymmen. Kimmo kommer att ha en central roll i fondens utvecklingsprojekt och i uppbyggandet och koordinerandet av hållbara lösningar vad gäller fastigheternas planering och underhåll.

Vi önskar Kimmo välkommen i vår arbetsgemenskap!

Kimmo Ankelo nimetty Svenska Kulturfonden i Björneborgin kiinteistöpäälliköksi

Kimmo Ankelo on nimetty Svenska Kulturfonden i Björneborgin (SKiB) kiinteistöpäälliköksi.

Hänellä on kattava kokemus taloteknisistä järjestelmistä sekä valvojana että urakoitsijana, viimeksi talotekniikkatiimin vetäjänä Olkiluoto 3- hankkeessa.

SKiB hallinnoi huomattavaa kiinteistöomaisuutta. Lisäksi nyt suunnitellaan uutta kampusta johon liittyy sekä uudisrakentamista että olevien opetustilojen päivittämistä. Kimmo tulee toimimaan keskeisessä roolissa säätiön kehittämishankkeissa sekä kestävien toimintamallien luomisessa ja koordinoimisessa rakennusten suunnittelussa ja ylläpidossa.

Toivotamme Kimmon tervetulleeksi työyhteisöömme!