Aktuellt

Projektunderstöd 2019

Ansökningstiden för projektunderstöd är nu, ansökningarna skall vara stiftelsen tillhanda senast söndagen 28.4.2019. Observera att välja rätt ansökningsformulär.

Två understödsformer, verksamhets- och projektunderstöd

Stiftelsen kan bevilja understöd för verksamhet i enlighet med sitt syfte. Samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd kan ansöka om verksamhetsunderstöd. Samfund, arbetsgrupper eller personer med projekt som befrämjar de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd kan ansöka om projektunderstöd. Stiftelsen önskar att ansökningarna skickas per mejl på för ändamålet gjorda elektroniska blanketter. Observera rätt blankett för ansökningsändamålet. Uppgifter om beviljade understöd publiceras i regel på stiftelsens web-sidor.

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan beviljas samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd. Ansökan görs för understöd av följande års verksamhet med blanketten för verksamhetsunderstöd. I ansökan bifogas föregående års bokslut innefattande

  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • resultaträkning och balans
  • revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse

Ansökan skall också innehålla verksamhetsplan och budget för året understödet söks för. Ansökan för verksamhetsunderstöd skall inlämnas senast i slutet på november.

Ladda ner blankett för verksamhetsunderstöd

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som befrämjar de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd. Av projektansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som skall anges om projektet. 

Ladda ner blankett för projektunderstöd

Förfarandet efter ansökan

Ansökningarna bereds för styrelsebehandling och vid behov ber vi om tilläggsuppgifter av sökande. Stiftelsens styrelse behandlar samtliga ansökningar och beslutar om understöden. Sökande meddelas om styrelsens beslut med mejl.
Beviljade medel utbetalas enligt instruktioner som angivs i meddelandet om beslut.
Efter projektet skall användningen av de beviljade medlen redovisas till stiftelsen. Redovisningen är en förutsättning för nytt understöd. 

Beviljade projektunderstöd våren 2018

Aléa Konsert för skolan och kvällskonsert öppen för alla 1 700,00€
Anna Ramstedt och Meeri Pulakka Konsertserie med finlandssvensk och svenskspråkig liedmusik i Satakunda 9 025,50€
Arbetsgrupp Prost & Rantala För språkturnéer i finska skolor i Satakunta 10 000,00€
BSF projektunderstöd Renovering av ett 100-årigt landmärke, Kallo klippfyr 25 000,00€
Estrad Evenemang rf För turnéer med Språkföreställningar i finska skolor i Björneborg med omnejd 18 700,00€
Fontana Media Tidningen Julstjärnan 2018 till Bss elever i åk 3, 4 och 5 510,00€
Jonne Grans Kammarkonsert med musik för accordion och gitarr 1 000,00€
Kristian Lindroos Dokotorsavhandling om 1920-talets lokala kulturelit i Björneborg 5 000,00€
Lysande Punkt För ordnande av två Lysande Punkt -föreställningar 2 400,00€
Niklas Kullström För publicering av en essä- och fotobok som följer i spåren och andan av dokumentärfilmen G. J. Ramstedts värld. 2 000,00€
Petri Hagner, DELTA För en tv-serie i 4 delar som utspelar sig i Björneborg. Serien handlar om personer som lever kring stadens delta-område och deras öden, samt om en annalkande katastrof som hotar staden. 2 000,00€
Pia Hovi-Assad För doktorsavhandling som behandlar co-creation inom kulturarvsarbete och stadsplanering.  5 000,00€
Rakastajateatterin kannatus ry Internationellt program på Teatterifestivaali Lainsuojattomat 19 12 000,00€
SAMK För anordnande av en frivillig språkkurs i svenska: hälsa och välfärd i Sverige, 2 sp 5 000,00€
Sataedu Studieresa till Nordic Game Conference i Malmo 5 390,00€
Satakunnan historian ja yhteiskuntaopin opettajat ry Vårdagarna för förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS i Björneborg 6-7.4 2019 2 000,00€
Satakunnan koulutuskuntayhtymä En valfri lärokurs med ett speciellt lokalt språk- och kulturkunskapligt syfte 9 900,00€
Satakunnan Museo Kulttuurin ja maiseman muutosta esittelevän Pori-valokuvakirjan tekeminen 32 000,00€
Svensk Damafton i Björneborg För anordnande av Svensk Damafton i Björneborg 2018 4 500,00€
Wasa Teater 100 år Utbyggnad och renovering av Wasa Teater inför 100-årsjubiléet 2019 100 000,00€