SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Nytt höghus för seniorboende till sjätte stadsdelen

Fonden Ålderdomshjälpen vid Svenska Kulturfonden i Björneborg låter bygga ett våningshus i trä till sjätte stadsdelen. Byggstart är enligt plan sommaren 2017 och huset står klart hösten 2018.

Huset kommer att ha 25? hinderfria moderna bostäder och rikligt med allmänna utrymmen för samvaro. Under huset byggs ett garage med 19? rymliga bilplatser.

Det nya huset har planerats av arkitektbyrå Rudanko ja Kankkunen.

Huset gränsar till en trivsam trädgård och på trädgårdens andra sida finns ett trähus ritat av arkitekt Torkel Nordman.