SKiB
Svenska Kulturfonden i Björneborg

Seniorit ja kulttuuri Porissa 2016-2017

Sataedun koulutuskuntayhtymä, Porin kaupunki, Kultasuu Oy ja Svenska Kulturfonden i Björneborg toteuttivat vuosina 2016-2017 Porissa ainutlaatuisen yhteishankkeen, jossa tutkittiin ryhmässä tapahtuvien, säännöllisten kulttuurikokemusten vaikutuksia porilaisten senioreiden hyvinvointiin.

Projektissa vierailtiin neljän kuukauden aikana yhtenä ryhmänä kahdeksassa kulttuurikohteessa, jotka edustivat laajasti eri kulttuuri-/taidemuotoja: Porin taidemuseo, Ahlströmin ruukki/Noormarkku, Aleksis Kiven-päivän vietto/Porin murre, Olavi Virta –musikaali, Cedercreutzin museo/Harjavalta, Pori Sinfonietta/konsertti, Onnellinen Mies/elokuva, Come to Finland –julistenäyttely ja Reposaaren retki.

Projektiin osallistui 20 porilaista senioria (Porin kaupungin vanhuspalveluiden asiakkaita, ikähaitari 68-89 vuotta). Seniorit saivat Sataedusta oman nimikko-opiskelijan, joka tarvittaessa nouti heidät tapahtumiin ja saattoi takaisin kotiin. 

HAVAINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ: Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa moni seniorikansalainen kokee jonkinasteista ulkopuolisuutta, mihin liittyy omien tulevaisuuden näkymien/elämän laadun heikentymistä. Seniorit kokevat ikääntymisen tuovan mukanaan haasteita: sairaudet, liikuntakyvyn ja muun fyysisen kunnon heikentyminen sekä yksinäisyys lisääntyvät usein vuosien karttuessa. Moni seniori pohtii huolestuneena omaa/ puolisonsa tulevaisuutta: aktiivisuuden vähenemistä, sosiaalisen elämän kaventumista ja mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissa vs. senioreiden laitoshoito.

  • Seniorit kokivat elämänilonsa kasvaneen merkittävästi projektin aikana. Projektiin osallistuminen palautti uskon omaan pärjäämiseen kodin ulkopuolella ja kasvatti innostusta käydä kulttuuritapahtumissa myöhemminkin. Yksinäisyys, ulkopuolisuuden tunne ja masennus lievittyivät useiden osallistujien osalta (vaikka projektin aikana koettiin vaikeuksia senioreiden yksityiselämässä).
  • Projektin kokonaisvaikutuksia senioreiden hyvinvointiin arvioitaessa korostuvat yhteisöllisyyden merkitys/tuttu seura, odotuksen ilo eli arkirutiinien muuttuminen/kalenterin täyttyminen ja kulttuuritapahtumat itsessään piristävinä kokemuksina.
  • Sataedu Ulvilan vanhustyön osaamisalan lähihoitajaryhmä osallistui projektiin osana ko. osaamisalan opetusta (vanhuksen toimintakyvyn tukeminen). Projekti sisällytettiin opintoihin innostuneesti, nopeasti ja joustavasti. Projekti vastasi reformin mukaiseen opetukseen mm. työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Henkilökohtaisella tasolla projekti laajensi opiskelijoiden näkemyksiä ja toi monelle uusia, positiivisia kokemuksia kulttuurin saralta. Valtaosa opiskelijoista uskoi hyödyntävänsä projektin aikana saatuja positiivisia kokemuksia/oppeja myöhemmin omassa työssään senioreiden parissa.
  • Rahoittajalle/Svenska Kulturfonden i Björneborg projekti tarjosi ainutlaatuista, kokemusperäistä tietoa ja ideoita säätiön toiminnan, erityisesti sen senioripalveluiden kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.

LISÄTIETOJA:
Sataedun koulutuskuntayhtymä: lehtori Krista Toivonen gsm 040 199 4195 lehtori Leena-Kaisa Hyllinen gsm 040 583 2058
Kultasuu Oy: toimitusjohtaja Johanna Piisi gsm 040 725 5739
Svenska Kulturfonden i Björneborg: hallituksen puheenjohtaja Erik Rosenlew gsm 040 525 6030